Dvadeset pet godina poslovnog iskustva na polju korporativne bezebednosti nam omogućava da našim klijentima pružimo podršku kroz edukaciju.

Klijentima pomažemo da ispravno sagledaju sopstvene potrebe i što bolje iskoriste postojeće i nove sisteme.

Ova usluga obuhvata savetovanje klijenata u vezi sa optimalnim iskorišćenjem postojećih i planiranjem novih resursa, optimizacijom poslovanja, korišćenjem security sistema u cilju poboljšanja operativne efektivnosti, analizom kritičnih tačaka poslovnog procesa, unapređenjem profita i identifikacijom novih tehnologija radi unapređenja poslovnih procesa. U sklopu usluga konsaltinga, Craft studio se bavi i izradom internih procedura i pisanih standarda koji doprinose zaštiti klijenata od krađa i gubitaka unutar kuće i poboljšanju korporativne bezbednosti kompanije.