Kontrola pristupa obezbeđuje autorizovan pristup u kompletne objekte, važne prostorije unutar tih objekata, kao i odvajanje pojedinih segmenata poslovnih procesa, uz korišćenje beskontaktnih, kontaktnih (smartcard) ili biometrijskih čitača.

Nudimo vam širok portfolio kompletnih rešenja najboljih svetskih proizvođača, koji uključuje smartcard, beskontaktne ili biometrijske čitače, kablovsko i bežično povezivanje vrata i električnih i baterijski napajanih brava, a obezbeđujemo i identifikacione elemente, elemente za povezivanje, kontrolere i nadzorni softver. Kao i svaka kompanija koja nudi kompletna rešenja po principu „ključ u ruke“, obezbeđujemo i instalaciju navedenih sistema, kao i njihovu integraciju sa drugim sigurnosnim sistemima.