Elektronski sistemi za zaštitu proizvoda sprečavaju krađu robe i tako omogućavaju prodajnom osoblju da se usredsredi na prodaju i komunikaciju sa kupcima, odnosno da svoj posao rade kvalitetnije, doprinoseći povećanju prometa i profita.

U portfolio opreme za elektronsku zaštitu proizvoda spadaju:

  • sistemi detekcije,
  • nalepnice i deaktivatori nalepnica,
  • hard tagovi i skidači hard tagova,
  • kao i zaštitne sajlice za mobilne uređaje.

Sve proizvode iz porodice EAS sistema je moguće integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima.