Brojač posetilaca vam omogućava da pratite i analizirate podatke prikupljene iz jednog ili više objekata, i da na osnovu njih povećate efikasnost u vašim maloprodajnim objektima. Uz pomoć podataka dobijenih iz ovog sistema možete broj prodavaca prilagoditi realnim potrebama, unaprediti odnos sa posetiocima ili primeniti način rada iz najproduktivnijih maloprodaja u svim ostalim objektima.

Naši softveri analiziraju podatke o broju poseta i broju transakcija, i identifikuju uzroke za propuštene šanse, kao što su nedovoljan broj zaposlenih, loša komunikacija sa kupcima, mali broj kabina za isprobavanje odeće i mnogi drugi. Izveštaji koje dobijate u realnom vremenu mogu biti moćan alat za povećanje prodaje, kao osnovnog cilja svakog prodajnog objekta.