U zavisnosti od vrste objekta i delatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahteva, kao i posebni UV, IC, SMART4, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, i termoprekidni elementi (FIRETRACER) za opremanje najzahtevnijih prostora. Naša rešenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, poseduju touch panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mesta požara i zadovoljavaju sve potrebne norme (EN54, Vds, ATEX).