Naši protivprovalni sistemi obezbeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka, ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.

U ponudi imamo veliki broj najrazličitijih modula:

  • digitalne i analogne PIR senzore,
  • dualne PIR i mikrotalasne senzore,
  • akustične senzore za detekciju loma stakla,
  • senzorske kontakte za prozore i vrata,
  • detektore potresa,
  • antimaskirajuće senzore i senzore otporne na kretanje kućnih ljubimaca,
  • eksterne senzore otporne na sve klimatske uslove,
  • detektore dima, vatre, gasa i poplave,
  • kao i alarmne sirene sa alarmnim svetlom, module za ozvučenje i relejne module za aktivaciju raznih eksternih uređaja.
dsc