U zavisnosti od vaših potreba možemo da vam ponudimo više različitih rešenja za evidenciju radnog vremena, sa više vrsta beskontaktnih i kontaknih terminala, od najmanjih sa tastaturom do onih sa velikim ekranima osetljivim na dodir. Oni mogu biti zasnovani na identifikaciji putem RFID tagova, karticama sa magnetnom trakom, ali i biometrijskim čitačima otisaka prstiju i kombinovanim terminalima koji koriste više tipova identifikacije.

Pored terminala nudimo vam i softversku podršku u vidu Time and Attendance softverskih rešenja, u kojima se obavlja kompletna analitika rada zaposlenih, obračuna plata, odsustva, dolazaka na posao i odlazaka sa posla, bolovanja itd.