Електронските системи за заштита на производи спречуваат кражба на стоки и на тој начин му овозможуваат на продажниот персонал да се фокусира на продажбата и комуникацијата со клиентите, односно подобро да ја врши својата работа, придонесувајќи за зголемен промет и профит.

Портфолиото на опрема за електронска заштита на производи вклучува:

  • системи за откривање,
  • налепници и деактиватори на налепници,
  • тврди беџеви и отстранувачи на тврди беџеви,
  • заштитни кабли за мобилни уреди.

Сите производи од семејството на EAS системи можат да се интегрираат со други безбедносни системи.