Контролата на пристап овозможува овластен пристап до целосни објекти, важни простории во тие објекти, како и одвојување на одделни сегменти од деловните процеси, со употреба на бесконтактни, контактни (паметни картички) или биометриски читачи.

Ви нудиме широко портфолио на комплетни решенија од најдобрите светски производители, кое вклучува паметни картички, бесконтактни или биометриски читачи, кабелско и безжично поврзување на врати и електрични и брави на батерии, а исто така обезбедуваме идентификациски елементи, елементи за поврзување, контролери и софтвер за следење. Како и секоја компанија која нуди комплетни решенија клуч на рака, така и ние обезбедуваме инсталирање на споменатите системи, како и нивна интеграција со други безбедносни системи.