Нашите системи за заштита од кражби обезбедуваат заштита на имотот и луѓето од неовластен пристап до објектот, со помош на мрежа од детектори за движење и звук, но и снимаат и спречуваат други ризични ситуации, како што се поплави, пожари, истекување гас и слични несакани настани.

Нудиме голем број различни модули:

  • дигитални и аналогни PIR сензори,
  • двојни PIR и микробранови сензори,
  • акустични сензори за откривање кршење стакло,
  • контакти на сензори за прозорци и врати,
  • детектори за земјотреси,
  • сензори против маскирање и сензори отпорни на движење на домашни миленици ,
  • надворешни сензори отпорни на сите климатски услови,
  • детектори за чад, пожар, гас и поплави,
  • алармни сирени со аларм светло, звучни модули и модули за реле за активирање на различни надворешни уреди.
dsc