Во зависност од видот на објектот и активноста на клиентот, се користат оптички, термодиференцијални, термомаксимални и повеќекритериумски детектори за простори без посебни барања за пожар, како и специјални UV, IR, SMART4, BEAM и ASD модули за откривање пожар и чад, и термопрекинувачки елементи (FIRETRACER) за опремување на најсложените простори. Нашите решенија имаат и можност за откривање гас на истиот систем, имаат панели на допир со графички интерфејс за брзо откривање на местото на пожар и ги исполнуваат сите потребни стандарди (EN54, Vds, ATEX).