Во нашиот тим се вработени лиценцирани инженери и дизајнери кои ги следат најновите трендови во дизајнот на модерни системи со ниска струја, што гарантира квалитетно извршување на сите работи во областа на дизајнот. Посебно нагласуваме дека имаме лиценца за проектирање на системи за откривање и алармирање пожари.

Ние обезбедуваме поддршка на нашите клиенти дури и во фазата на предпродажба на работата, преку развој на концептуални проекти и едукација со цел да се обезбеди максимална ефективност на опремата во системот што се дизајнира. Дополнително, можеме да им понудиме на клиентите поддршка за проекти на други изведувачи со оптимизација на надворешно дизајнирани решенија и употреба на опрема од понова генерација и понапреден пристап за анализа на објекти.